Clicky

 
 

Casmir Z

Zuidhoeve 
Uncroyable


So It Be


 
Balder  (Ultograaf x Ahorn x Duko)
(Tangelo van de Zuuthoeve x Hugo x Gondelier)           
(Loma-stam, Merrielijn 22, Fokfamilie 75)  
ZUIDHOEVE
(DEEN'S ZUIDHOEVE)

KWPN 04.05784 3e_bez.hengst
Ruin 2004 bruin 1.68m
gek.:
1.30m

KWPN Select Sale 2007

fokker: H. Hoeve, Koekange

XX/OX rate : 45.89%
TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE
BWP W-162552 keur
1996 Fuchs 1.69m
gek.: KWPN;BWP;SI
1.60m
NARCOS II
SF 79297317 Stb.
1979 schwarz-braun 1.70m
gek.: KWPN;SF;SI
1.60m
FAIR PLAY III
SF 1971
GEMINI
SF 1972
OLYMPIA VAN DE KREKEBEKE
BWP W-117575-VB
Rappe
LAUDANUM XX
XX 1967
1.60m
RACYONA Z
Hann 1983
MATILDE
KWPN 94.13653 pref Stb.
1994 braun 1.66m
HUGO (BAMACO LOUVO)
SF 89.9248 Stb.
1989 braun 1.70m
gek.: KWPN;SF
GRAND VENEUR
SF 1972
POMME II
SF 1981
REBECCA
KWPN 19875/19876 pref ster
1975 Fuchs 1.67m
GONDELIER
Sgldt 1965
ISP
MAJA
KWPN 1971
(Tadmus x Opan x Bustron)           
(Sijgje stam, Fokfamilie 440)  
SO IT BE
KWPN
ruin 2004 bruin
Fx = 0.0021
ggk:

XX/OX percentage : 37.3%
TADMUS
KWPN 00.04669 Stb.
2000 bruin 1.68m
ggk: KWPN
Spr 1.60
CALVADOS (SABLE ROSE)
SF 84056536Z/84.7811KWPN keur
1984 vos 1.71m
ggk: KWPN;BWP;SF;SI
Spr 1.60
URIEL
SF 1964
GOLD ROSE
SF 1972
ISP
LADY QUEEN
KWPN 93.7206 Stb.
1993 donkerbruin 1.61m
CONCORDE
KWPN 1984
Spr 1.60
FIRSTLADY
KWPN 1987
TRUEDELIGHT
KWPN 00.07901 keur
2000 zwart 1.63m
OPAN
KWPN 96.02302 Stb.
1996 vos 1.67m
ggk: KWPN
Spr 1.40
PETER PAN
Old 1991
Spr 1.60
CIENI
KWPN 1984
INKY
KWPN 90.4313 keur pref
1990 bruin
Z1-drs
BUSTRON
KWPN 1983
DINKY
KWPN 1985
Beemdgraaf
(Quasimodo Z x Lux Z x Grandville)           
(Merrielijn 5, Fokfamilie 390)  
BEEMDGRAAF
KWPN 06.01625 VB
gelding 2006 brown
Fx = 0.0141

XX/OX rate : 51.15%
QUASIMODO Z
Z Z510499
1999 darkbrown 1.70m
KWPN;NRPS;A.E.S.
ISH 1.50m
QUIDAM DE REVEL
SF 82604507R Stb.
1982 brown 1.68m
KWPN;Holst;BWP;Z;SF;Hann;SWB;SI
ISH 1.60m
JALISCO B
SF 1975
ISH 1.60m
DIRKA
SF 1969
CALOMA Z
Z Z071495 elite sport(spr)
1995 brown 1.70m
ISH 1.60m
CARTHAGO Z
Holst 1987
ISH 1.60m
ITOLOMA
KWPN 1990
L6 (USA) / 4'3'' (UK)
VELDGRAVIN
KWPN 02.06541 sport(spr) VB
2002 brown
LUX Z
Hann 319773688/95191SWB Stb.
1988 brown 1.68m
KWPN;Holst;Z;SF;Hann;Westf.
SWB;Bayern;SI
ISH 1.60m
LORD CALANDO
Holst 1985
Z-APOCALYPTE Z
Holst 1985
NEOGRAVIN
KWPN 95.reg.B
1995 brown
GRANDVILLE
KWPN 1988
DALGRAVIN
KWPN 1985
L6 (USA) / 4'3'' (UK)
 

Betagravin
(Caretano Z x Jackson x Aladin)           
(Hannover stamm 770)  
CASMIR Z
Z Z510901
hengst 2001 vos
ggk: Z

XX/OX percentage : 38.88%
CARETANO Z
Holst 210237092
1992 bruin 1.67m
ggk: Holst;Z;Rheinl.;SI
Spr 1.60
CARETINO
Holst 21.02425.83 Stb.
1983 bruin 1.68m
ggk: KWPN;Holst;SF;SWB;SI
Spr 1.60
CALETTO II
Holst 1978
ISIDOR
Holst 1972
BRAVO
Holst 210089487 staatspremie
1987 bruin 1.64m
REICHSGRAF
Holst 1982
OFARIM
Holst 1977
P.ADADINE
KWPN 97.04922 prok ster
1997 donkerbruin 1.67m
JACKSON
KWPN 91.1035 Stb.
1991 zwartbruin 1.68m
ggk: KWPN
NSP
EQUADOR
KWPN 1986
FIOLITA
KWPN 1987
G.ADADINE 
KWPN 88.
1988
ALADIN Z 
Hann 1982
Rodante Z
Z 1985
ISP
Video Casmir Z
Video Casmir Z
Video Casmir Z
Video Casmir Z
(Quasimodo Z x Grandville x Ramiro Z)           
(Merrielijn 5, Fokfamilie 390)  
BETAGRAVIN
KWPN
merrie 2006

XX/OX percentage : 52.54%
QUASIMODO Z
Z Z510499
1999 darkbrown 1.70m
KWPN;NRPS;A.E.S.
ISH 1.50m
QUIDAM DE REVEL
SF 82604507R Stb.
1982 brown 1.68m
KWPN;Holst;BWP;Z;SF;Hann;SWB;SI
ISH 1.60m
JALISCO B
SF 1975
ISH 1.60m
DIRKA
SF 1969
CALOMA Z
Z Z071495 elite sport(spr)
1995 brown 1.70m
ISH 1.60m
CARTHAGO Z
Holst 1987
ISH 1.60m
ITOLOMA
KWPN 1990
L6 (USA) / 4'3'' (UK)
NEOGRAVIN
KWPN 95.reg.B
1995 bruin
GRANDVILLE
KWPN 88.2923 VB
1988
RENVILLE
KWPN 1975
BOUGAINVILLE
KWPN 1986
DALGRAVIN
KWPN 85.4581 prest ster
1985 bruin
Z-spr
RAMIRO Z
Holst 1965
Spr 1.60
ZENDGRAVIN
KWPN 1981

 
Cartier de Musk

Clinograaf
(Quasimodo Z x Elmshorn x Lancelot)           
(Merrielijn 5, Fokfamilie 390)  
CLINOGRAAF
KWPN 07.08925
ruin 2007 zwart

XX/OX percentage : 53.51%
QUASIMODO Z
Z Z510499
1999 darkbrown 1.70m
KWPN;NRPS;A.E.S.
ISH 1.50m
QUIDAM DE REVEL
SF 82604507R Stb.
1982 brown 1.68m
KWPN;Holst;BWP;Z;SF;Hann;SWB;SI
ISH 1.60m
JALISCO B
SF 1975
ISH 1.60m
DIRKA
SF 1969
CALOMA Z)
Z Z071495 elite sport(spr)
1995 brown 1.70m
ISH 1.60m
CARTHAGO Z
Holst 1987
ISH 1.60m
ITOLOMA
KWPN 1990
L6 (USA) / 4'3'' (UK)
ZONGRAVIN
KWPN
2004 donkerbruin
ELMSHORN (LORRADO)
Holst 210080686/86.8173 Stb.
1986 donkerbruin 1.69m
ggk: KWPN;SWB
Spr 1.60
LORD
Holst 1967
SANTA STRINGS
Holst 1980
UGRAVIN
KWPN 01.05011 sport(spr) VB
2001 zwartbruin
ZZ-spr
LANCELOT
KWPN 1993
Spr 1.60
ERFGRAVIN
KWPN 1986
Z-spr
 
(Quickstar x Jackson x Nimmerdor)           
(fokfamilie 133)  
UNCROYABLE
KWPN
merrie 2001 bruin 1.64m

XX/OX percentage : 48.25%
QUICK STAR
SF 82613336A
1982 bruin 1.59m
ggk: KWPN;Holst;Old;
SF;Rheinl.;SWB;SI
Spr 1.60
GALOUBET A
SF 60011039J
1972 bruin 1.73m
Spr 1.60
ALME Z
SF 1966
Spr 1.60
VITI
Trotter 1965
STELLA
SF
1962 donkerbruin 1.63m
ISP
NITHARD X
AA 1948
FLORA
KWPN 1987
PADJA K
KWPN 97.08989
1997 zwart 1.74m
JACKSON
KWPN 91.1035 Stb.
1991 zwartbruin 1.68m
ggk: KWPN
NSP
EQUADOR
KWPN 1986
FIOLITA
KWPN 1987
JOLANDA
KWPN 91.894 sport(spr) Stb.
1991
Z-spr
NIMMERDOR
KWPN 1972
Spr 1.60
ELYSETTE
KWPN 1986

Desperado
(Argentinus x Calypso x Ibrahim)           
 
DESPERADO
KWPN 08.13944
hengst 2008 bruin 1.67m
ggk: Zangersheide

XX/OX percentage : 40.04%
ARGENTINUS
Hann 31.3302680
1980 bruin 1.72m
ggk: Hann,SBS,SI,Old,Rheinl,
Westf,ZfdP,SF
ARGENTAN I
Hann 31.04158.67
1967 bruin 1.65m
ggk: Hann
ABSATZ
Hann 1960
WORMS
Hann 1960
DORLE
Hann 31.69184.65 staatspremie hauptstutbuch
1965 vos
DUDEN II
Hann 1960
WINTERROSE
Hann 1958
KEEN ROSE
KWPN 92.11509 prok sport(dr) sport(spr) ster
1992 bruin 1.65m
NSP; Z2-drs
CALYPSO (SIRE D'HOTOT)
SF 84.7829 Stb.
1984 bruin 1.65m
ggk: KWPN;SF
Spr 1.60
HADJ A X
AA 1973
HAUTESSE
SF 1973
GOLD ROSE
SF
1972 bruin
ISP
IBRAHIM
SF 1952
JOLIE ROSE Z
SF 1953
ISP
Video Desperado
Video Zuidhoeve
Video Desperado
(Diamant de Semilly x Calypso x Ibrahim)           
 
CARTIER DE MUSK
KWPN 07.13465
hengst 2007 bruin 1.66m
ggk: Zangersheide

XX/OX percentage : 56.64%
DIAMANT DE SEMILLY
SF 91446545F/95242SWB
1991 bruin 1.73m
ggk: Holst;BWP;Z;SF;SBS;SWB;SI
Spr 1.60
LE TOT DE SEMILLY
SF 77037073A
1977 vos 1.68m
ggk: BWP;SF;SBS;SI
Spr 1.60
GRAND VENEUR
SF 1972
VENUE DU TOT
SF 1965
VENISE DES CRESLES
SF
1987 bruin
ELF III
SF 1970
ISP
MISS DES CRESLES
SF 1978
KEEN ROSE
KWPN 92.11509 prok sport(dr) sport(spr) ster
1992 bruin 1.65m
NSP; Z2-drs
CALYPSO (SIRE D'HOTOT)
SF 84.7829 Stb.
1984 bruin 1.65m
ggk: KWPN;SF
Spr 1.60
HADJ A X
AA 1973
HAUTESSE
SF 1973
GOLD ROSE
SF
1972 bruin
ISP
IBRAHIM
SF 1952
JOLIE ROSE Z
SF 1953
ISP
ipad
pc
ipad
pc
ipad
pc

Brennergraaf  (Quasimodo Z x Serville x Notaris)
ipad
pc
ipad
pc

Darcograaf  (Quasimodo Z x Serville x Notaris)

Eumosa  (Vittorio x Cavalier x Indoctro)
Stud.
Age: 12.
Color: Red sorrel.
Height: 16.1 hands (65.4 inch, 166 cm)
Jumps a 1.40m parcours.
Zangersheide approved stallion.
Gelding.
Age: 9.
Color: Bay.
Height: 16.3 hands (67.3 inch, 171 cm)

Jumps a 1.35m - 1.40m parcours.

From the mother of Applaus.
Stud.
Age: 5.
Color: Bay.
Height: 16.3 hands (66.9 inch, 169 cm)
Zangersheide approved stallion.
Stud.
Age: 6.
Color: Bay.
Height: 16.2 hands (66.1 inch, 166 cm)
Gelding.
Age: 7.
Color: dark Bay.
Height: 167 cm

Jumps a 1.35m parcours.

Gelding.
Age: 5.
Color: Black.
Height: 164 cm

Jumps a 1.20m parcours.
Mare.
Age: 4.
Color: Grey.
Height: 168 cm

From the mother of Cosun.
Mare.
Age: 7.
Color: Black.
Height: 171 cm
Mare.
Age: 12.
Color: Dark Bay.
Height: 164 cm

Jumps a 1.35m parcours.

Out of the same line as
Bigstar (Nick Skelton)
Gelding.
Age: 9.
Color: Bay.
Height: 170 cm

Jumps a 1.35m parcours.
Gelding.
Age: 6.
Color: Black.
Height: 167 cm

Jumps a 1.20m parcours.
Gelding.
Age: 7.
Color: Bay.
Height: 167 cm

Jumps a 1.35m parcours.  
Gelding.
Age: 7.
Color: Bay.
Height: 163 cm

Jumps a 1.30m parcours.
Photo's Zuidhoeve
Photo's Desperado
ipad
pc
ipad
pc